Webstandaarden

Over een periode van ruim 10 jaar werden op deze site een aantal vertalingen van webstandaarden (standaarden over webtechnieken) gepubliceerd. Hier volgt een overzicht van de standaarden die volledig vertaald werden.

XHTML

Het World Wide Web Consortium omschrijft XHTML als volgt: de Extensible HyperText Markup Language (XHTML™), is een familie van huidige en toekomstige document types en modules die HTML produceren, een subset van HTML vormen en HTML uitbreiden, alles herschreven in XML in plaats van SGML.

XHTML is dus eigenlijk een groep van omschrijvingen van document types, die allemaal sterk verwant zijn met HTML, en die in XML omschreven zijn in plaats van in SGML (zoals dat voor HTML het geval is).

Je kan hier een aantal vertalingen terugvinden van deze document types.

Het voornaamste document type is uiteraard de vertaling van XHTML1. De originele specificatie blijft uiteraard de enige geldende. Meer weten over de vertaling van XHTML1?

Cascading Style Sheets Level 1

De Cascading Style Sheets specificatie (CSS) van het World Wide Web Consortium vormde een eerste belangrijke stap in de scheiding tussen structuur en lay-out van een document dat op het web gepubliceerd wordt. Denk er bij het bekijken van de vertaling van de herziene versie van 1999 aan dat de originele standaard de enige geldige is. Meer weten over de vertaling van CSS1?

Werk in uitvoering

Een aantal standaarden hoort nog onder de groep "werk in uitvoering". Geef een seintje als je mee wilt werken.

HTML 4.01

De langst lopende vertaling op de website. Hier is het ooit allemaal mee begonnen. De vertaling van HTML4 volgen?

Cascading Style Sheets 2

Tot op heden het grootste samenwerkingsproject met 3 vertalers. De vertaling van CSS2 volgen?