Extensible HyperText Markup Language 1

Vers in het nieuwe millennium was het World Wide Web Consortium ervan overtuigd dat XHTML, een herformulering van XHTML in XML de toekomst zou worden.

Cascading Style Sheets level 1

De vastlegging van de Cascading Style Sheets standaard door het World Wide Web Consortium vormde een eerste belangrijke stap in de scheiding tussen structuur en lay-out van een document dat op het web gepubliceerd wordt.

Webstandaarden

Over een periode van ruim 10 jaar werden op deze site een aantal vertalingen van webstandaarden (standaarden over webtechnieken) gepubliceerd. Hier volgt een overzicht van de standaarden die volledig vertaald werden.

Abonneren op Playgarden RSS